Jordvernkonferansen på Sandefjord Motorhotell 20. april 2009


Publisert: 22.03.2013

12.05.09. – Jordvern er noe mer enn bare bondens interesser og må ses i sammenheng med klimakrise og global matforsyning. Vi har ikke mer enn de arealene vi har på landjorda. Med en befolkningsvekst som det ser ut til, med 3 milliarder fler mennesker i 2050, er det behov for å øke matproduksjon med 50 %, sa avdelingsdirektør i LMD, Geir Dalholt, på jordvernkonferansen som Jordvernforeningen inviterte til denne uka. Av de 50 deltakerne på konferansen møtte 13 ordførere og varaordførere inklusive fylkesordfører Per Eivind Johansen.

Jordvernkonferanse,Dalholt.ppt
Jordvernkonferanse,Sandlund.ppt
Jordvernkonferanse, Bjune.ppt
Jordvernkonferanse,Lund.ppt
Jordvernkonferanse,Botne.ppt
Nils_H_jord.ppt


Bildet: Jordvernkonferansen på Sandefjord Motorhotell 20 april samlet 50 deltakere fra kommunene.
 
 
Her kan du lese referat fra innleggene til Geir Dalholt i LMD og plansjef i Horten Tore Rolf Lund.
 
Program for Jordvernkonferansen, Sandfjord Motorhotell,
20. april 2009:
1145-1230   Frammøte og enkel lunsj
1230-1240   Åpning v/ leder i Jordvernforeningen i Vestfold, Olav Nordheim.
1240-1300   Situasjon, utviklingstrekk og utfordringer i Vestfold v/Landbruksdirektør Olav Sandlund (plansjer)
1300-1320   Jordvern – et samfunnsansvar v/avdelingsdirektør i LMD, Geir Dalholt (plansjer)
1320-1340   Jorda i Vestfold – betydning for matproduksjon og næringsmiddelindustri v/råvare-/miljøsjef, Mona Bjune, Findus (plansjer)
13.40-14.00 Pause
14.00-14.20 Hvilke motiver, argumenter og/eller samfunnsinteresser rettferdiggjør bruk av jord som byggegrunn? v/plansjef Tore Rolf Lund, Horten Kommune (plansjer)
14.20-14.30 Eksempler der “andre samfunnsinteresser” er brukt som argument for å tillate nedbygging/omdisponering av dyrka jord i Vestfold. v/Andreas Botne, Jordvernforeningen i Vestfold (plansjer)
14.30-1510 Hvordan vil kommunene i Vestfold bidra til å halvere nedbyggingen av dyrka mark. Hva er flaskehalsene ? Hvordan kan Vestfold bli et samarbeidende mønsterfylke på jordvern? 
 
Innledning til drøfting i grupper ved:
  –  ordfører i Horten og leder i KS Vestfold, Nils Henning Hontvedt (plansjer)
  –  ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch
  –  ordfører i Re, Thorvald Hillestad
–  ordfører i Stokke, Nils Ingar Aabol
1510-1600 Gruppesamtaler m/kaffe
1600-1615 Hovedkonklusjoner fra gruppesamtalene
1615-1630 Oppsummering. Veien videre. v/fylkesordfører Per Eivind Johansen
 
 
Bilder fra konferansen kan du se nedenfor:
Bildet: Geir Dalholt, LMD
 
 
Bildet: Plansjef Tore Rolf Lund, Horten Kommune konkluderte med at det er i kommuneplanens arealdel at overordnet arealbruk skal avklares.
 
 
Bildet: Råvaresjef Mona Bjune Findus fortalte hva jorda i Vestfold og grøntproduksjon betyr for Findus.
 
Bildet: Ordfører i Horten Nils Henning Hontvedt sa at det må utvikles en bevissthet om hvor viktig jordvern er.
 
 
Bildet: Fra gruppesamtalene. Her ble det diskutert hvordan kommunene kan bidra til å halvere nedbyggingen av dyrka mark, hva er flaskehalsene, og hvordan kan Vestfold bli et samarbeidende mønsterfylke på jordvern.
 
Bildet: Fra gruppediskusjon: Nærmest Geir Dalholt, LMD, ordfører i Re Thorvald hillestad, Fylkesordfører Per Eivind Johansen og leder i fylkeslandbruksstyret Jon Olav Knotten.