Jordvernvedtak i Vestfold Venstre


Publisert: 22.03.2013

09.05.11. -Vi må ikke glemme at Norges beste matjord i ligger i Vestfold. Derfor er det spesielt viktig at vi er oss bevisst på å ta godt vare på jorden vår, sa Martin Gran fra Sande Venstre da han fremmet sitt forslag til årsmøteuttalelse. Et nærmest enstemmig fylkesårsmøte hadde ingen problemer med å være enig med han i det. Les mer hos Sande Vestre