Klimaskifte for jordvernet – åpent møte 26. mars


Publisert: 22.03.2013

11.03.08. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte på Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet, onsdag 26. mars kl. 19.00. Fra programmet nevnes følgende innlegg; Nye virkemidler for et sterkt jordvern v/Astrid Aass, landbruksdirektør i Buskerud.

Program for åpent møte Klimaskifte for jordvernet.doc


Astrid Aass er også medlem i den regjeringsoppnevnte jordverngruppa som har lagt fram rapporten. “Klimaskifte for jordvernet”. Fra programmet nevnes også; Nasjonalt jordvernnettverk. Samarbeid om jordvern v/Eyvind Søraa, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.
 
Landbruksdirektør i Vestfold, Olav Sandlund, og nyvalgt leder av Fylkeslandbruksstyret, Jon Olav Knotten, er også invitert. Etter det åpne møtet blir det årsmøte i Jordvernforeningen og feiring av Jordvernforeningens 10-års jubileum.