Kommunale listetopper i Vestfold vil øke matproduksjonen og er positive til strengere jordvern


Publisert: 22.03.2013

27.08.11. En nylig gjennomført holdningsundersøkelse blant kommunale- og fylkeslistetopper viser at politikerne i Vestfold ønsker økt matproduksjon. Et strengere jordvern trekkes fram som et av virkemidlene for å nå dette hos flere av partiene. Undersøkelsen ble presentert og kommentert av fylkets fylkeslistetopper sist uke. Les mer