Kommunedelplan for Larvik by – høringsfrist 14.april


Publisert: 22.03.2013

01.03.06. Kommunedelplan for Larvik by er lagt ut til offentlig høring i perioden 1. mars til 14. april.  Kommunedelplanen vil bli fremmet for endelig vedtak i kommunestyrets møte i juni 2006. Planen kan lastes ned fra Larvik kommunes hjemmeside her