Krystallklar Harald Sunde om jordvern og samfunnssikkerhet


Publisert: 22.03.2013

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde var tidligere i vår invitert av Jordvern Vestfold til å innlede om matproduksjonens plass i vår totalberedskap. De fremmøtte lot seg imponere over Sundes oversikt og tydelige analyser. Fylkesberedskapssjef, ordførere og eiendomsselskapet AS Thor Dahl fulgte opp!


Rolf Berg ønsker velkommen til åpent jordvernmøte

Vår nylig avgåtte forsvarssjef Harald Sunde var hovedinnleder da Jordvern Vestfold arrangerte åpent jordvernmøte om “Matproduksjon – en viktig del av vår beredskap” tidligere i vår. Salen hos Nestor seniorutvikling i Melsomvik var fylt med forventningsfulle tilhørere da leder Rolf Berg ønsket velkommen!

 

Harald Sunde om jordvern og matproduksjon som en del av vår totale beredskap

Sunde sa klart og tydelig at sikkerhet for mat er det viktigste beredskapstiltaket vi har.

-Hvis noe skjer må vi ha nok reserver til å sikre vår befolkning, verdier og interesser – dette gjelder ikke minst mat! Det vi kan klare oss uten i kortest tid er mat, understreket Sunde.

 

Han så dessuten en tydelig sammenheng mellom landbruk og militær beredskap. -Den viktigste militære beredskapen er at det bor folk i hele landet! Fiske og landbruk er særdeles viktig!

 

Harald Sunde om mat og beredskap

Sunde ga forsamlingen en oversiktelig analyse over situasjonen i nordområdene, de ustabile forholdene rundt ekvator og Syria, klimaforandringer og hvor sårbar verdenssituasjonen egentlig er. På en glitrende måte fikk han vist at dette påvirker hvordan vi må forvalte våre tilmålte kvadratmetre med matjord i Vestfold og Norges behov for beredskap!

 

Fylkesberedskapssjef Kaiser

Jan Helge Kaiser, som er fylkesberedskapssjef i Vestfold, var også invitert. Han orienterte om hvordan jordvern- og matsikkerhet er innlemmet i beredskapsarbeidet i fylket.

 

Sunde og Kaiser får hvert sitt kvadratmeterbrød av Rolf Berg

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde og fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser fikk hvert sitt «kvadratmeterbrød» av Rolf Berg, mangeårig leder i Jordvern Vestfold.  

 

Einar Sissener og AS Thor Dahl appelerte til bedrifters image og samfunnsansvar

Einar Sissener er daglig leder i Sandefjords ledende eiendomsselskap AS Thor Dahl. Han var utfordret til å fortelle om hvordan bedrifter og selskaper nå begynner å få øynene opp for vern av matjorda. Det er viktig for bedrifter å fremstå som ansvarlige. Det å flagge at man ikke bygger ned matjorda og på den måten tar ansvar for å sikre nok mat i framtiden vil være positiv omdømmebygging for
mange bedrifter og selskaper.   

 

Petter Berg ordfører i matbyen Tønsberg

Jordvern Vestfold hadde også invitert et par ordførere til å fortelle om hvordan deres kommuner tenker matsikkerhet og -beredskap i sin planlegging.

 

Petter Berg, ordfører i Tønsberg, fremhevet at Tønsberg er en matkommune. Det er definert i kommuneplanen og det gjenspeiler både arealressursene og næringsmiddelindustrien i kommunen. Han understreket viktigheten av å fortette i byen i stedet for å ese utover jordene.

 

Karl Einar Haslestad en stolt og matjordvennlig ordfører i Sande

-Jeg er stolt over at jeg etter neste valg skal overlate Sande kommune til en ny ordfører og vite at jordene nord for kirken fortsatt skal brukes til matproduksjon! proklamerte Karl Erik Haslestad, ordfører i Sande. Han fortalte ærlig om hvordan han selv og kommunens politikere har snudd fra å tenke at nedbygging av matjord er en naturlig konsekvens av utviklingen av Sande, til nå å ha tatt et klart standpunkt; utviklingen må skje andre steder enn på
matjorda! Det ble møtt med applaus i salen!