Kvikkleire kan stoppe planene om sentralkrematorium


Publisert: 22.03.2013

01.12.06. Grunnundersøkelser viser at det er kvikkleire der det nye sentralkrematoriet for Vestfold og Telemark er planlagt på Seierstad.  Bondelagene og Jordvernforeningen ber om at planene stoppes ut fra jordvernhensyn. Les mer i Østlandsposten