Lederskifte i Jordvern Vestfold


Publisert: 22.03.2018

Etter 6 år i styret, de to siste som leder takket Sigbjørn Fjærvoll nei til gjenvalg som leder i Jordvern Vestfold under årsmøte 2018. Ny leder ble Dag Nordbotten Kristoffersen fra Åsgårdstrand.


 

Dag N Kristoffersen og Sigbjørn Fjærvoll

Sigbjørn Fjærvoll ønsket Dag N. Kristoffersen lykke til som ny leder etter at det i går kveld ble et lederskifte under årsmøtet i Jordvern Vestfold.

 

Arne Nøkland takket Sigbjørn Fjærvoll

Fjærvoll ble valgt inn i styret i 2012. Året etter ble han nestleder og siden årsmøtet 2016 har han vært leder. Han mottok mange lovord fra årsmøtet for sin innsats! Her overrekker Arne Nøkland, som fortsetter som nestleder, en gave fra foreningen. 

 

Sigbjørn og årsmøtet v

Sigbjørn takket for spennende år og trakk fram gode minner fra kamper som er kjempet og mennesker han har fått samarbeide med.

 

Dag N Kristoffersen presenterer seg

Dag Nordbotten Kristoffersen er fra Åsgårdstrand. Han har vært engasjert i natur- og jordvern i en årrekke, både politisk og gjennom tillitsverv i Naturvernforbundet. Han har en variert og spennende bakgrunn fra ulike jobber. Nordbotten Kristoffersen lovte årsmøtet å fortsette den viktige kampen for Vestfolds matjord i samme gode ånd som Fjærvoll og tidligere ledere har gjort. I bakgrunnen ser vi valgkomitéens leder Hans Skjelland. Øvrige
i styret tok gjenvalg.

 

Erik Dahl kunne fortelle om både brytekamper og samarbeid2

I tillegg til de vanlige årsmøtesakene, fikk de fremmøtte høre en engasjert Erik Dahl fortelle hvordan de har jobbet bevisst i Bamble Bondelag i en årrekke for å få mest mulig gjennomslag i jordvernarbeidet, samt engasjement i medlemsmassen. Årsmøtet tok en runde etter Dahls gode innledning på hva vi i Jordvern Vestfold kan lære av Bambles erfaringer.

 

Einar Sissener får årets jordvernpris av Sigbjørn Fjævoll og Arne Nøkland

Det ble også delt ut Årets Jordvernpris 2018, som i år gikk til Einar Sissener for hans grundige og utholdende arbeid i kampen mot nedbygging av Mojordene spesielt, samt å påvirke arealpolitikken i Sandefjord i en smartere og mer arealeffektiv retning.

 

Einar Sissener fikk mange gratulasjoner Her fra Anveig Nybø 

Dette er omtalt i en egen sak, og det er ingen tvil om at prisen var vel fortjent! Sissener fikk mange gratulasjoner etterpå, blant annet fra Anveig Nybø.