Lederskifte i Jordvern Vestfold


Publisert: 01.04.2016

Sigbjørn Fjærvoll tar over som leder i Jordvern Vestfold etter Vidar P. Andresen. Arne Nøkland tar over som nestleder. Nye inn i styret er Per Nikolai Haukeland fra Tjølling og Fredrik André Backe fra Undrumsdal. Dette ble klart da Jordvern Vestfold avholdt sitt årsmøte denne uka.


Årsmøtet Jordvern Vestfold 2016 Vidar ledet årsmøtet

Jordvern Vestfold hadde innkalt til årsmøte umiddelbart etter det åpne jordvernmøtet “Ny jordvernstrategi – tid for handling!” denne uka. Vidar P. Andresen ønsket velkommen og ble valgt til møteleder. 2015 har vært et hektisk og spennende jordvernår. Andresen og sekretær Amund Kind brukte derfor noe tid på å komme gjennom årsmelding og
øvrige årsmøtesaker. Disse ble godkjent av årsmøtet, som ga ros til styret for høy og god aktivitet!

 

Årsmøtet Jordvern Vestfold 2016 Olav Nordheim la fram valgkomiteens innstilling

Vidar P. Andresen hadde signalisert at han kom til å gi seg som leder etter dette året, men valgkomitéen v/ leder Olav Nordheim (bildet over) hadde innstillingen klar. Sigbjørn Fjævoll var innstilt som ny leder, noe årsmøtet støttet med unison applaus da det ikke kom opp motkandidater.

 

Årsmøtet Jordvern Vestfold 2016 Heidi Engeset ble takket av etter 6 år i styret

Heidi Engeset har vært med i styret i 6 år og takket også for seg. Hun fikk velfortjente blomster av Vidar P. Andresen og oppfordret i sin takketale neste års valgkomité til å være ekstra på utkikk etter kvinner og ungdom!

 

Årsmøtet Jordvern Vestfold 2016 Vidar P Andresen overlater lederansvaret til Sigbjørn Fjærvoll

Her overlater Vidar P. Andresen lederansvaret til Sigbjørn Fjærvoll…

 

Årsmmøtet Jordvern Vestfold 2016 Vidar takkes av som leder av Sigbjørn

…som takket for tilliten. Sammen med sekretær Amund Kind takket de av Andresen for 2 år som dyktig leder, men også for sitt sterke engasjement for foreningen helt fra oppstarten i 1997!

 

Årsmøtet i Jordvern Vestfold 2016 Ny og gammel leder samt styremedlemmer

Nyvalgte styremedlemmer var forhindret fra å møte, men etter møtet ble nytt styre foreviget sammen med avtroppende leder. F.v. Aage Irgens Høeg (1.vara), Arne Nøkland (ny nestleder), Sigbjørn Fjærvoll (ny leder), Kristen Skoli (styremedlem), Amund Kind (sekretær og kasserer) og Vidar P. Andresen.

 

Vi ønsker nytt styre lykke til!