Minerydding = jordvern = mer mat!


Publisert: 22.03.2013

21.10.11. Mange steder i verden ligger matjord brakk fordi sannsynligheten er stor for at det ligger landminer og klasebomber skjult i bakken. Bøndene tør rett og slett ikke bruke jordene! Årets TV-aksjon går til minerydding. -Jordvernforeningen i Vestfold har derfor valgt å støtte årets TV-aksjon økonomisk, sier leder Rolf Berg og oppfordrer samtidig andre jordvernforeninger og matjordvenner til å gjøre det samme!

Verdens befolkning runder straks 7 milliarder mennesker og vi trenger mat. Stadig mer mat.
 
Rolf Berg, leder i Jordvernforeningen i Vestfold støtter årets TV-aksjon!-Normalt sett har vi fokus på at matjorda ikke skal bygges ned, sier Rolf Berg, leder i Jordvernforeningen i Vestfold. -Årets TV-aksjon peker på en annen utfordring; Mye matjord blir ikke brukt til matproduksjon fordi bøndene ikke tør risikere livet ved å ta den i bruk. Krig og konflikter har etterlatt seg store mengder klasebomber og landminer ute på jordene.
 
TV-aksjonens hjemmesider kan vi lese følgende:
Hver eneste dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner- og klasevåpen. Dette er en forferdelig trussel for menneskene som bor i disse områdene. Miner og klasebomber ligger gravd ned på over alt. Det er ikke uvanlig å finne eksplosiver på skoleveier, lekeplasser, dyrket mark eller langs veien. Bare i Laos ligger det igjen 70 millioner klasebomber etter Vietnamkrigen.

Pengene fra årets TV-aksjon skal gå til å rydde vekk denne trusselen. Norsk Folkehjelp graver frem og uskadeliggjørminer og klasebomber hver dag i 15 ulike land. Det er et tidkrevende arbeid, hvor hver kvadratmeter blir søkt gjennom før arealet kan overlates til lokalbefolkningen.”

-Vi støtter aksjonen med kr 1.000,- og oppfordrer andre jordvernforeninger og matjordvenner til også å støtte denne viktige saken, avslutter Rolf Berg.
 
For minerydding er kostbart. Norsk Folkehjelp regner med at det koster kr 20,- pr m2 som ryddes.