Møte med Øystein Dahle på Statens Park 11. juni


Publisert: 22.03.2013

07.06.07. Vestfold Bondelag og Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte på Statens Park mandag 11. juni kl 19.00. Øystein Dahle holder foredrag om konskvensene av de globale miljøproblemene. Hva kan gjøres for at verdens befolkning skal være forsynt med mat, vann og energi framover. Er dette noe vi i Norge kan og bør ta inn over oss ?

Videre i programmet forteller Fylkesmannen v/landbruksdirektør Olav Sandlund og fylkesagronom Jon Randby om jordressursene i Vestfold, kvaliteten på dyrka marka og hvilke vekster det er mulig å dyrke. Det settes også fokus på omdisponering av dyrket mark i Vestfold.
Fylkespolitikerne i Vestfold er også invitert til å delta i møtet på Statens Park. Politikerne blir blant annet utfordret på spørsmålene: Hvordan vi på lokalt nivå kan bidra til å redusere miljøproblemene, hvordan kan vi få fortgang i satsingen på klimanøytral bioenergi, og hvordan kan vi stoppe nedbyggingen av dyrket  mark ? Så langt har Øyvind Hunskaar, Sp, Kjetil Holm Klaves, Ap, Ole Døvik, KrF, Unni Hanson FrP takket ja til å være med. Det forventes også at representanter fra Høyre, Venstre, SV og Rv blir med.
 
Ordfører Thorvald Hillestad i Re er invitert til å fortelle om Re som “grønn energikommune”. Hva innebærer det, og hvilke konskvenser har det for innbyggerne og kommunen ?
 
Møtet avsluttes med spørsmål og diskusjon.