Nå er det dannet en egen aksjonsgruppe Bevar Grønne Nøtterøy. Formålet er å stanse nedbyggingsplanene rundt Borgheim for å bevare matjorda og skogområdene.


Publisert: 22.03.2013

 

Les mer… ]