Nå må Vestfold ta vare på dyrka marka


Publisert: 22.03.2013

28.04.08. Matvareprisene i verden stiger kraftig. I Asia har flere fått råd til å spise kjøtt i stedet for korn og grønnsaker, og jordbruksarealene blir for små til å mette alle. I tillegg blir stadig større jordbruksområder brukt til produksjon av biodrivstoff. I denne situasjonen er det viktigere enn noen gang å ta vare på jordbruksarealene i Vestfold, Norges mest verdifulle arealer for matproduksjon skriver Landbruksdirektør Olav Sandlund og fylkesagronom Ivar Gjerde i TB