Nesten 10 000 dekar dyrka mark omdisponert på 10 år


Publisert: 22.03.2013

06.12.06. Mijøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold har på en egen hjemmeside lagt ut informasjon om miljøstatus i Vestfold. Del 2 i denne statusrapporten omhandler konskvenser. En av konskvensene er en kraftig utvikling av tettstedene, og storstilt omdisponering av dyrket mark. Denne informasjonen er lagt ut under  tittelen “Kampen om arealene”. Her er det blant annet sammenstilt statistikk som viser at 9 737 dekar dyrka jord er omdisponert i perioden 1993 til 2003. Les mer