Ny firefelts veg Bommestad – Sky


Publisert: 22.03.2013

13.02.06. Statens Vegvesen, region sør, er igang med planlegging av ny firefelts E18 på strekningen Bommestad – Sky i Larvik Kommune. I den forbindelse er det foreslått å utrede 4 alternativer for utbyggingen ved Farris. Det enkleste alternativet er en utvidelse av dagens veg ved Farris. De tre andre alternativene forutsetter ny bru over Farris, eventuelt i kombinasjon med tunell under Bøkeskogen og Martineåsen. Les mer hos Statens Vegvesen