“Ny jordvernstrategi – tid for handling!”- 30.mars i Stokke


Publisert: 10.03.2016

Stortinget vedtok enstemmig en ny jordvernstrategi i desember og utfordret regjeringen til å legge fram flere tiltak i 2016. Onsdag 30.mars kl 18 blir det åpent jordvernmøte på Gjennestad i Stokke. Line Henriette Hjemdal (KrF) skal fortelle hvordan Stortinget følger opp et innskjerpet jordvern. Fylkesordføreren, ordføreren i Stokke og Fylkesmannen forteller om konsekvensene for RPBA og arealplanlegging i Vestfold.

Invitasjon til åpent møte 30 mars 2016


Når:    Onsdag 30. mars 2016,  kl 18.00 

Hvor:  Amfiet på Gjennestad Gartnerskole, Stokke


 

Line Henriette Hjemdal KrF“Stortinget har vedtatt ny jordvernstrategi – hva skjer nå?”

v/ stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF) 

Krf er støtteparti til regjeringen. Hjemdal var aktivt med på å fremme jordvernstrategien og kan fortelle om forventningene til regjeringens oppfølging av oppgavene Stortinget påla dem.
Kom det inn noen gode forslag til positive virkemidler i forbindelse med høringsinnspillene til ny jordvernstrategi?
 

 

Rune Hogsnes H“Ny jordvernstrategi er mer ambisiøs enn RPBA – hva skjer nå?”

v/ fylkesordfører Rune Hogsnes (H) 

Ny jordvernstrategi og jordvernmål utfordrer RPBA – som bygger på det tidligere halveringsmålet. Hva nå når omdisponeringen skal skjerpes inn med ytterligere 1/3 innen 2020? Full revisjon eller holder det å bruke rekkefølgebestemmelsen i 2.1.1 kraftigere, slik at “frigivelse” av sentrumsnær matjord får en lengre tidshorisont enn 2040?  

 

Erlend Larsen“Ny jordvernstrategi – det er i kommunene det skal skje!”

v/ ordfører Erlend Larsen  

Er kommunene motivert og klare for å skjerpe inn jordvernet ytterligere? Er jo en del kommuner som legger inn ytterligere matjord enn det som ligger inne i RPBA.
Hvilke positive virkemidler ønsker kommunene seg i revidert nasjonalbudsjett og hva slags skolerings- og tiltaksprogram trenger kommunene for å nå jordvernmålet?
 

 

Landbruksdirektør Olav Sandlund“Ny jordvernstrategi – flere innsigelser?”

v/ Fylkesmannen i Vestfold, landbruksdirektør Olav Sandlund

Hva står i oppdragsbrevet nå etter at Stortinget har vedtatt  å innskjerpe omdisponering av matjord med 1/3?  Vil dette være et klart signal til Fylkesmannen i Vestfold om å følge opp RPBA strengere? 

 

Det blir innlagt pause med kaffe/te + kake!