Protesterer mot planer om nedbygging av dyrka mark i Tønsberg


Publisert: 22.03.2013

25.01.08. Jordvernforeningen i Vestfold har sendt brev til Tønsberg Kommune der de protesterer på at høgverdig matjord foreslås nedbygd. Jordvernforeningen ber om at følgende områder lukes ut av planprosessen: boligområdene: nr. 2. Tvervedveien, Karlsvika, nr. 5. Essoveien, Volden, næringsområdene: nr. 8, 9 og 10 Gulli, nr.11. Freste, nr. 13. Ås-krysset, nr. 14, 15 og 16 Ås.

Les mer… ]