Rainer Stange til åpent jordvernmøte på Nøtterøy 14. april


Publisert: 22.03.2013

31.03.11. Jordvernforeningen i Vestfold er så heldige å få besøk av den profilerte landskapsarkitekten Rainer Stange på sitt åpne møte på Borgheim Ungdomsskole torsdag 14. april. Han er fra Ramnes, er utdannet i Versailles og har erfaring med utvikling av både Carl Berners Plass i Oslo, Slottsfjellet i Tønsberg og Ground Zero i New York! Han har et sterkt engasjement for utvikling av byer som ivaretar viktige hensyn både til enkeltmennesket og til storsamfunnet, så som boformer og bokvaliteter, transport og trafikk. I tillegg hevder han at god byplanlegging er jordvern!
Dette skal han få utdype med eksempler fra både Nøtterøy og andre steder i Vestfold. Vi får også deltakelse av Bevar Grønne Nøtterøy, som orienterer om situasjonen og deres aksjoner rundt Borgheim og Vestfold Fylkeskommune, som orienterer om status med Regional plan for Bærekraftig Utvikling Vestfold (RPBA).

Invitasjon til åpent møte i Jordvernforeningen i Vestfold 14 april 2011.pdf