Rolf Berg fortsetter som leder i Jordvernforeningen


Publisert: 22.03.2013

18.04.12. Mandag kveld var det årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold. -Vi er inne i en spennende tid med stort behov for et bredt og sterkt jordvernengasjement, sa Rolf Berg, som tok et nytt år som leder. Han pekte på viktige prosesser med Regional plan for Bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og ny jernbanetrasé gjennom fylket som noen av fokusområdene.

Av Amund Kind
 
25 medlemmer ble igjen etter det åpne møtet da Jordvernforeningen i Vestfold mandag kveld arrangerte årsmøte.
 
Leder Rolf Berg ble valgt som møteleder. Kasserer og sekretær Amund Kind gikk i gjennom årsmelding (kan lastes ned nedenfor) og regnskap, noe som viste at foreningen har et bra aktivitetsnivå. Årsmøtet ble videre enige om arbeidsplan og budsjett. 
 
Gunnar Lefsaker, leder i valgkomitéen, gikk i gjennom valgkomitéens innstilling.
 
Det var lenge knyttet spenning til om Rolf Berg ville ta et år til som leder. Når valgkomitéen fikk hans ja, var derimot årsmøtet ikke i tvil om at Berg skulle få fornyet tillit og han ble gjenvalgt som leder. Heidi Engeset ble gjenvalgt som nestleder. Ny inn i styret er Sigbjørn Fjærvoll fra Melsomvik, mens Solveig Haugan Jonsen ble valgt inn som 2.vara.
Rolf Berg takket Leiv Thore Haugen for innsatsen i styret.
 
Også Rakel Skjerve fikk blomst for god innsats som vara til styret.
 
Da valgkomitéens avtroppede leder skulle få blomst, valgte Gunnar Lefsaker å gi blomsten rett tilbake til Rolf Berg sammen med en stor takk for at han hadde sagt ja til å ta et år til som leder!
 

Protokoll årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold 16 april 2012
Årsmelding for Jordvernforeningen i Vestfold 2011