Rolf Berg gjenvalgt som leder i Jordvern Vestfold


Publisert: 22.03.2013

På årsmøtet i april ble Rolf Berg gjenvalgt som leder. Ny nestleder er Sigbjørn Fjærvoll. Verdt å merke seg er at årsmøtet godkjente at foreningen justerer navnet til Jordvern Vestfold og endrer logo som en følge av regionalt jordvernsamarbeid.


Like etter at Snøhetta var ferdig med sin presentasjon samlet Jordvernforeningen i Vestfold seg til årsmøte. Rolf Berg ønsket velkommen og ble valgt til kveldens møteleder.

 

Rolf Berg ønsker velkommen

Valgkomiteens innstilling var klar og Rolf Berg ble gjenvalgt som leder. Heidi Engeset hadde frasagt seg gjenvalg som nestleder men ble gjenvalgt som styremedlem. Sigbjørn Fjærvoll ble valgt til ny nestleder. Øyvin Solheim og Kristen Skoli fortsetter som styremedlemmer, det samme gjør Bergljot Styrvold og Solveig Haugan Jonsen som varamedlemmer til styret.

 

Styret fikk blomster

Rolf Berg takket styremedlemmene og ga de blomster for god innsats.

 

Jordvernforeningen i Vestfold har siden i høst stått i bresjen for økt samarbeid mellom de regionale jordvernforeningene. Det har vært arrangert flere møter. Dette har resultert i naturlige justeringer av både navn og logo. Nytt navn er Jordvern Vestfold og ny logo ser slik ut:

 

Logo Jordvern

Et enstemmig årsmøte godkjente disse endringene.

 

Samarbeidet mellom de regionale foreningene fortsetter, blant annet med å utarbeide ny felles hjemmeside med regionale undersider. Målet er å få disse opp og gå før sommeren.