Rolf Berg gjenvalgt som leder i Jordvernforeningen i Vestfold


Publisert: 22.03.2013

18.04.11. Jordvernforeningen i Vestfold avholdt sitt årsmøte på Borgheim ungdomsskole sist torsdag. Foreningen har en solid økonomi og en økende medlemsmasse. Det er flere nye fjes i styret, men Rolf Berg fortsetter som leder.

Av Amund Kind
 
De som var på fjorårets årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold husker at det var en utfordring å få på plass et nytt styre. I år var heldigvis valgkomiteens innstilling klar i god tid før årsmøtet og komiteens innstilling ble vedtatt. Det betyr at Rolf Berg fortsetter som leder og Heidi Engeset som nestleder, noe årsmøtet satte stor pris på.
 
Rolf Berg ble gjenvalgt som leder i Jordvernforeningen i Vestfold
Rolf Berg ble gjenvalgt som leder.
 
Anne Berit Finden, Oddmund Røed og Trond Clausen gikk alle ut av styret i år. De blir erstattet av Leiv Tore Haugen, Re, Kristen Skoli, Sandefjord og Øyvin Solheim, Sem.
 
Anne Berit Finden takkes av etter god innsats i styret
Anne Berit Finden, styremedlem gjennom flere år, tok ikke gjenvalg. Rolf Berg takker for god innsats! 
 
Leiv Tore Haugen, en av de nye styremedlemmene
Leiv Tore Haugen er en av de nyvalgte styremedlemmene!
 
Her kan du lese årsmeldingen for Jordvernforeningen i Vestfold:

Årsmelding_for_Jordvernforeningen_i_Vestfold_2010_til_årsmøtet.pdf