Så er det på han igjen… på Nøtterøy


Publisert: 22.03.2013

27.06.12. I fjor vedtok kommuneplanutvalget på Nøtterøy å skrinlegge planene om 500 nye boliger på Borgheim Vest etter massiv motstand fra blant andre Bevar Grønne Nøtterøy. Nå har utvalget vedtatt å legge ut en langsiktig arealstrategi på høring hvor planen er å bygge ut 600 boliger i de samme områdene, hovedsaklig på dyrkbar mark! Det vekker frustrasjon og motbør. 

Av Amund Kind
 
Mandag kveld var det informasjonsmøte i kommunestyresalen på Borgheim om kommunens arealstrategi fram mot 2040, en strategi som er vedtatt lagt ut på høring av kommuneplanutvalget.
 
Mange husker engasjementet som ble skapt da Nøtterøy kommune forsøkte å legge til rette for 500 boliger på Borgheim Vest i fjor. Blant annet ble aksjonsgruppa Bevar Grønne Nøtterøy etablert, og motstanden ble synliggjort gjennom både protestarrangement, underskriftskampanjer og spalter opp og ned med leserinnlegg i lokalavisene. Politikerne tok signalene og skrinla planene.
 
Fra Kulturhistorisk vandring langs Hellaveien i fjor
 
Så tar det altså bare ett år før kommuneplanutvalget igjen velger å legge ut planer for boligbygging i det samme området, og for 600 boliger!
 
Nøtterøys kommunestyresal var derfor tettpakket av engasjerte nøttlendinger på mandagens møte. Og kommuneflertallet møtte sterk motbør. Både mot den veldige veksten planen legger opp til og plassering av boligområdene. Politikerne har rett nok valgt å unngå dyrket mark i større grad enn sist, men boligene er planlagt på veldig mye dyrkbar mark. Det vil si arealer som i dag er skogkledde men som egner seg svært godt for framtidig matproduksjon.
 
Tor A. Andersen beskriver nødvendigheten av å ta vare på dyrkbar mark veldig godt i et innlegg i Tønsberg Blad. Han gjør også et poeng av at høringsfristen er lagt midt i fellesferien.
 
Åsmund Bjertnæs, en av initiativtakerne til Bevar Grønne Nøtterøy har også et innlegg i TB hvor han peker på at Nøtterøy må støtte opp om byutviklingen av Tønsberg og Regional Plan for Bærekraftig Arealforvaltning (RPBA)