Sandar Bondelag er kritiske til kommuneplan for Sandefjord


Publisert: 22.03.2013

01.03.06 Sandar Bondelag har laget et grundig notat til høringen på kommuneplan for Sandefjord. Styret har blant annet konkludert med følgende: Styret i Sandar Bondelag er fornøyd med at forslaget til kommuneplan i mindre grad foreslår nedbygging av dyrkede arealer. Forslaget til kommuneplan berører likevel store sammenhengende dyrkede arealer, en utvikling som ikke er ønskelig, sett fra jordvernhensyn.  Styret gir uttrykk for utviklingen i folketallet ikke godt nok kartlagt, og at forslaget om å tillate betydelig flere boligområder/arealer enn behovet er uansvarlig. 

Les mer… ]