Sandefjord sier nei til bygging av boliger på dyrka mark i neste kommuneplanperiode


Publisert: 16.09.2018

Onsdag kveld behandlet plan og miljøutvalget i Sandefjord innkomne forslag til kommuneplanen. Da vedtok utvalget rett og slett at det ikke skal bygges boliger på dyrka mark i den neste kommuneplanperioden. Det fortjente en blomsterbukett!


Bare Fremskrittspartiet stemte imot forslaget, som ble lagt fram av utvalgsleder Tor Steinar Mathiassen, på vegne av Høyres gruppe.

 

Tidligere har formannskapet erklært «begrenset nedbygging av dyrket og dyrkbar mark».

 

Onsdagens vedtak betyr et absolutt forbud mot nedbygging, så nær som på Sørby/Virik. 

Det gjelder også områder som allerede er utpekt til boliger i kommuneplanen. 

 

Selv ikke dårlig jord er grunn god nok for å gi dispensasjon i følge utvalget, skriver Sandefjords Blad (krever innlogging)

 

Da Jordvern Vestfold leste dette på fredag syntes vi Utvalget v/ Mathiassen fortjente en blomsterbukett for dette vedtaket! Etter noen telefoner ble det klart at også Natur og Ungdom, Bygdeungdomslaget og Bondelaget stiller seg bak denne buketten.

 

Tor Steinar Mathiassen fikk blomst av Jordvern Vestfold web

Kl 15 på fredag møtte Jordvern Vestfold v/ nestleder Arne Nøkland og sekretær Amund Kind, Tor Steinar Mathiassen på Torvet i Sandefjord. Sandefjords Blad var også til stede under blomsteroverrekkelsen (også denne krever innlogging).

 

-Dette er et viktig signal, som vi håper formannskap og kommunestyre følger opp, sier Arne Nøkland, nestleder i Jordvern Vestfold. Dessuten merker vi oss at Mathiassen mener det er et stort potensial for flere boliger i sentrum der det allerde er “asfalt på bakken”. Det er også godt jordvern! Dette vedtaket er helt i tråd med innskjerpet nasjonal jordvernpolitikk og signalene i nytt revidert utkast til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold; Boligbygging
og næring skal i prinsippet ikke bygges på matjord.

 

-Nå håper vi de andre kommunene i Vestfold gjør som Sandefjord og sier nei til bygging av boliger på dyrka mark, er oppfordringen fra Nøkland.