Sigbjørn Fjærvoll ble gjenvalgt


Publisert: 24.04.2017

Årsmøte i Jordvern Vestfold ble arrangert like etter det åpne jordvernmøtet og ble gjennomført uten dramatikk 🙂 Årsmeldingen og diskusjonen rundt arbeidsplanen viser at foreningen er aktiv. Sigbjørn Fjærvoll ble gjenvalgt som leder.


Årsmøte Jordvern Vestfold 2017

Sigbjørn Fjærvoll har gjort unna sitt første år som leder i Jordvern Vestfold og ledet årsmøtet. Møtet ble avholdt 6. april etter det åpne møtet “Smart sentrumsutvikling – sparer matjord og kommuneøkonomien!” på Gjennestad vgs og ble satt kl 20.30.

 

Sekretær Amund Kind gikk igjennom hovedpunktene i årsmelinga for 2016. Det var ingen bemerkninger, men årsmøtet ga ros for høy aktivitet og det ble uttrykt støtte til gjennomførte oppgaver. Også regnskap ble gjennomgått og godkjent.

 

Det ble litt diskusjoner om hvordan vi skal bruke tid og ressurser i forbindelse med behandlingen av arbeidsplanen for 2017. Årsmøtet vedtok at vi justerer ned fra 2 åpne møter i året til et åpent høstmøte, samt et faglig innslag ifm årsmøtet. Dette ble begrunnet med at vi nå i stedet forsøker å nå politikere og arealplanleggere mer målrettet gjennom dialogmøter med kommunene og at det tar
mye tid å planlegge/gjennomføre de åpne møtene. Når foreningen nå bruker ekstra mye tid på oppsøkende dialogmøter, må vi være realistiske og forsøke å bruke litt mindre tid på annet.

 

Styret merker seg et innspill om at noe konkret arbeid også kan delegeres til enkeltmedlemmer. Det ble påpekt at det er viktig at vi er tett på revisjonsarbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA), noe styret kunne bekrefte at vi er.

 

Hele styret med unntak av 2. vara Bergljot Styrvold stilte til gjenvalg. Ny 2. vara til styret ble Solveig Haugan Jonsen fra Vivestad.