Stort engasjement for matjorda


Publisert: 22.11.2018

Torsdag arrangerte Jordvern Vestfold åpent møte. Kårstein E. Løvaas klarte nok ikke å overbevise alle om at regjeringen har lagt fram en ambisiøs nok jordvernstrategi, men har rett i at engasjementet og forståelsen for jordvern er større enn noen gang! Kveldens klareste jordvernbudskap kom derimot fra en eiendomsutvikler i Tønsberg! 


Rammen for torsdagens åpne jordvernmøte var grei; regjeringen har lagt fram en oppdatert jordvernstrategi og Vestfolds egen RPBA (regional plan for bærekraftig arealpolikk) er revidert og på høring. Jordvern Vestfold ønsket svar på om strategien svarer til Stortingets ønske om et stadig strengere vern av matjorda og om Vestfoldsamfunnet klarer å følge opp disse føringene i både planer og i praksis. 

 

Jordvern Vestfold Dag N Kristoffersen ønsket velkommen

Leder i Jordvern Vestfold, Dag Nordbotten Kristoffersen, kunne ønske velkommen til 65 fremmøtte. Blant disse var det en god del lokale politikere og arealforvaltere.

 

Jordvern Vestfold Oskar Puschmann

Oskar Puschmann, landskapsgeograf i NIBIO, er kjent for sine bildeserier som viser utviklingen i det norske kulturlandskapet. De fremmøtte kunne ikke annet enn å riste på hodet etter hvert som bilde etter bilde viste hvordan matjorda rundt byer og tettsteder, for ikke å snakke om langs nye hovedveier, har blitt bygd ned. Ikke alle bilder var fra Vestfold, men som Puschmann antydet; alle motivene kunne sikkert vært fotografert i Vestfold også…

 

Jordvern Vestfold Kårstein E Løvaas

Kårstein Eidem Løvaas, (H) er stortingsrepresentant fra Vestfold, sitter i næringskomitéen, men var denne kvelden utfordret på å representere regjeringspartiet sitt. Han brukte ikke så mye tid på å forsvare regjeringens oppdaterte jordvernstrategi, utover å bekrefte at alle punkter i den opprinnelige strategien fra 2015 mer eller mindre er kommentert og at regjeringen i tillegg ønsker å utrede tinglysningsplikt på
opsjonsavtaler og landbrukets egen nedbygging. Løvaas var derimot klokkeklar på at holdningen til jordvern har blitt langt bedre de siste årene og at han fortsatt hadde tro på at kommunene best tar var på denne nasjonale ressursen.

 

Nils T. Bjørke (stortingsrepresentant, SP) svarte kort og godt “nei” på spørsmålet om Stortinget var fornøyd med regjeringens oppdaterte jordvernstrategi. Bakgrunnen for at Stortinget ba regjeringen oppdatere jordvernstrategien fra 2015 var jo at vi trenger ytterligere innskjerping i jordvernet, påpekte Bjørke. Han understreket betydningen av å styrke innsigelsesmyndigheten og var opptatt av et grunnlovsforslag om styrket jordvern som
kommer til behandling i januar. Han viste til at Steinkjer ved forrige kommuneplanrullering hadde tilbakeført en del utbyggingsområder til LNF i sin plan, og oppfordret kommuner i Vestfold til å gjøre det samme. Lokalpolitikerne i Sandefjord var raskt oppe og kunne fortelle at de jobber med det samme i deres rullering av kommuneplanen. Bjørke var for øvrig veldig imponert over engasjementet for å ta vare på matjorda i Vestfold!

 

Anne B Hekland virksomhetsleder for kommuneutvikling i Tønsberg

Anne B. Hekland er virksomhetsleder for kommuneutvikling i Tønsberg. Hun registrerte at forslaget til revidert regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) i Vestfold er mer spissa, også knyttet til vern av matjorda. -En egen retningslinje om at selv gang og sykkelveier og infrastruktur skal ta så lite matjord som mulig viser at vi i Vestfold virkelig ønsker å ta vare på matjorda, understreket Hekland. Hun kunne fortelle om hvordan Tønsberg
kommune forsøkte å få RPBAs retningslinjer inn i kommunale planer. Hun berømmet Fylkeskommunen for jobben de har gjort og oppfordret alle kommuner til å følge den retningen RPBA staker ut.

 

Jordvern Vestfold Eirik Sunde fra Kaldnes AS 15.11.18

Hva så med eiendomsutviklerne, er de villige til å ta hensyn til jordvern? Eirik Sunde, adm.dir i Kaldnes AS og en av de store eiendomsutviklerne i Vestfold fikk virkelig de fremmøtte til å rette seg opp i stolene! De færreste hadde nok forventet at dette innlegget skulle være kveldens tydeligste på viktigheten av jordvern. Sunde la ikke skjul på at det er utfordringer ved å drive utvikling i sentrum, men var
samtidig tydelig på at det er mer enn nok areal tilgjengelig i Vestfoldbyene. Han håpet RPBA og utviklingsaktørene raskt kan få avklart hvilke sentrumsområder som kan fortettes og utvikles videre, så skulle han få med seg kollegaene sine på å droppe nedbygging av den verdifulle matjorda rundt dagens byer og tettsteder. Og opsjonsavtaler på matjorda? -Det er egentlig en uting for oss utviklere også, og kan godt forbys for min del! var
Sundes klare budskap, som Eidem Løvaas og Bjørke kan ta med seg når de skal behandle oppdatert jordvernstrategi i Stortinget senere i høst. 

 

Siste innleder ut var Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag. Med de presiseringene som revidert RPBA legger opp til, og noen justeringer i tråd med Bondelagets ønsker, så mente Müller at det vil være mulig å nå samfunnsmål nr 2 i RPBA; at matjordarealet er økt i 2040. Da skal det også være mulig for vestfoldbøndene å produsere mer mat i tråd med befolkningsveksten, som “avtalen” mellom Stortinget
og landets bønder går ut på.

 

Paneldebatt på Jordvern Vestfolds åpne møte 15.11.18 ledet av Kathrine Kleveland

Kathrine Kleveland var kveldens møteleder og gjorde det på en svært god måte. Etter innledningene og en kaffepause med Gjennestads velsmakende hjemmelagde kringle bød hun innlederne opp til debatt. 

 

Det ble engasjement i salen, her lokalpolitiker fra Tønsberg Øyvind Oppegård

Og som så ofte før gikk klokka alt for fort fram mot møtets avslutning kl 21.30. Temaene engasjerte og mange i salen tok ordet. En av de som utfordret panelet var Øyvind Oppegård, lokalpolitiker i Tønsberg. 

 

Anders Brodin Naturvernforbundet i Tønsberg og Eirik Sunde fra Kaldnes AS ble enige om å samarbeide for å engasjere ungdommen

Anders Brodin fra Naturvernforbundet i Tønsberg beklaget det dårlige oppmøte fra, og på vegne av, den yngre garde, og ble enig med Eirik Sunde fra Kaldnes AS om at vi sammen skal gjøre en jobb for å skape større engasjement hos ungdommen for vernet av matjorda. 

 

Innlederne fikk hvert sitt kvadratmeterbrød under Jordvern Vestfolds åpne møte 15.11.18

Og som alltid ble innlederne takket av med hvert sitt vel fortjente kvadratmeter-brød for å minne oss om at en kvadratmeter av Vestfolds verdifulle matjord gir nok korn (og dermed mel) til ett brød, hvert år i all framtid hvis vi ikke bygger det ned!