Velkommen til åpent jordvernmøte i Melsomvik 26. mars!


Publisert: 22.03.2013

Onsdag 26. mars kl 18 ønsker Jordvern Vestfold velkommen til åpent møte om Matproduksjon – en viktig del av vår totale beredskap! i lokalene til Nestor Seniorutviking i Melsomvik. Nylig avtroppet forsvarssjef Harald Sunde kommer og er hovedinnleder. Fylkesberedskapssjef, ordførere og eiendomsselskapet AS Thor Dahl deltar også.


Jordvern Vestfold ønsker velkommen til åpent jordvernmøte

 

Når:    Onsdag 26. mars 2014,  kl 18.00 

Hvor:  Nestor seniorutvikling, Melsomvikveien 79, 3159 Melsomvik

 

Fra programmet kan nevnes:

Matproduksjon – en viktig del av vår totale beredskap  

– v/ nylig avtroppet forsvarssjef Harald Sunde

Bedriftenes samfunnsansvar 

– v/ Einar Sissener, daglig leder AS Thor Dahl

Hvordan innlemmes jordvern- og matsikkerhet i beredskapsarbeidet… 

 – i Vestfold v/ fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser

 – i kommunene v/ Petter Berg, ordfører i Tønsberg og Karl Einar Haslestad, ordfører i Sande

 

Det blir innlagt pause med kaffe/te og kake!                                                                               

 

Harald Sunde har vært Norges forsvarssjef fra 2009 og fram til november i fjor. Han vil dele av sine erfaringer og tanker om behovet for beredskapstenkning og -planlegging og behov for matforsyning både lokalt og internasjonalt. 

 

Last ned invitasjonen her  

 

Bakgrunnen for møtet: 

Vi står ovenfor en stor befolkningsvekst både globalt, nasjonalt og regionalt i Vestfold. Mer folk trenger mer mat. Hvordan kan vi da bygge ned stadig mer av matjorda, selve grunnlaget for økt matproduksjon? Må vi ikke i stedet legge gode planer og ha en beredskap for hvordan vi kan øke matproduksjonen? Ikke minst av hensyn til egen matsikkerhet i en verden hvor FN allerede anslår at rundt 1 milliard lever under sultegrensen!
 

Målgruppe: 

Møtet er åpent for alle interesserte. Spesielt velkommen ønskes stortingsrepresentantene fra Vestfold, folkevalgte, planleggere og beredskapsansvarlige lokalt og regionalt, samt private og offentlige utbyggere. 

 

Hvor ligger Nestor seniorutvikling?

Kart til Nestor Seniorutvikling