Velkommen til møte om dialog og jordvern 24.mars


Publisert: 22.03.2013

Jordvern Vestfold ønsker velkommen til åpent møte på Gjennestad Gartnerskole i Stokke tirsdag 24.mars. Dag Jørund Lønning kommer fra dialogforumet Jærsmiå i Rogaland og innleder rundt deres erfaringer med dialog for å styrke jordvernet. Det blir også kommentarer fra aktuelle dialogpartnere i Vestfold.


“Dialog – for et bedre jordvern” 

  

    Tirsdag 24.mars kl 18.30

    Amfiet på Gjennestad Gartnerskole

 

Vestfolds regionale plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) hentet mye inspirasjon fra tilsvarende plan i Rogaland. Arealutfordringene er veldig like i Rogaland og Vestfold; presset på arealene er stort, bruken av opsjonsavtaler er utbredt og begge fylker har et særlig ansvar for å ta vare på matjorda for å øke norsk matproduksjon. I Rogaland brukes nå DIALOG som virkemiddel for å få gjennomført planens bærekraftige intensjoner.
Hva kan vi lære av dette i Vestfold?
 

 

Møtet er åpent for alle interesserte. Spesielt velkommen ønskes lokalpolitikere og planleggere som styrer og vedtar samfunnsutviklingen, samt private og offentlige utbyggere. 

 

Program 

 • Jærsmiå – dialogbasert arealutvikling i jærregionen  v/ professor Dag Jørund Lønning, prosjekteder for Jærsmiå og rektor ved Høgskulen for Landbruk og bygdeutvikling
  • Jærsmiå består av sentrale og profilerte representanter for landbruk, boligæring, næringsforening, friluftsorganisasjoner og verneinteresser i jærregionen
  • “Ja, me kan både verna matjorda og bygga for ei veksande befolkning” er deres motto
  • Dialog er å dele, skape og delta!
  • http://www.dialogportalen.no 

 • Innspill fra aktuelle dialogpartnere i Vestfold  v/ Marit Sagen Gogstad fra Sandefjord Næringsforening, ordfører i Andebu Bjarne Sommerstad (SP), fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall (KrF), ungdomspolitiker Martin Gran (V), landbruksdirektør Olav Sandlund
  • hvordan synes dere dialogen er i Vestfold?
  • trenger vi et tilsvarende dialogforum som Jærsmiå eller kan noen eksisterende møteplasser, f.eks Regionalt planforum tilpasses til et egnet dialogforum i Vestfold
 • Det blir innlagt pause med kaffe/te + kake!                                                                     

 Velkommen! 

 

Last ned program og veibeskrivelse her