Vestfold er representert i nasjonal jordverngruppe


Publisert: 22.03.2013

30.08.11.  Rådgiver Amund Kind i Vestfold Bondelag skal delta i ei prosjektgruppe oppnevnt av styret i Norges Bondelag.  Gruppa skal innen 1. februar 2012 legge fram et forslag til hvilke grep Norges Bondelag skal gjøre for å sikre et bedre jordvern både på kort og lang sikt. Det er også signalisert at leder i Jordvernforeningen i Vestfold, Rolf Berg, vil bli bedt om å orientere om sine erfaringer. Leder for prosjektgruppa er 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.  Les mer hos bondelaget.