Vestfolds “lille grønne”


Publisert: 22.03.2013

13.04.10. Vestfolds “Lille Grønne” er en håndbok i arealforvaltning som er utarbeidet som resultat av et samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund, Vestfold Fylkeskommune, Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Vestfold. Håndboka omtaler hva som er nedfelt i plan- og bygningsloven, kjøreregler for gode prosesser, rollefordeling, og hvordan sikre verdifulle naturressurser som dyrka mark etc.
 
Håndboka er ikke oppdatert etter at ny plan- og bygninglov er blitt vedtatt. Den er under revidering og forventes å være ferdig høsten 2010.
 
Vestfolds “Lille Grønne” har egen hjemmeside, se her.

Vestfolds lille grønne.pdf