Vi har et faglig ansvar for å sikre matjorda


Publisert: 22.03.2013

Maria Svaland fra arkitektfirmaet Snøhetta var tydelig på at de har et faglig ansvar for å ta hensyn til matjorda da hun var en av innlederne på Norges Bondelags jordvernkonferanse Truet Matjord i februar. Hun og flere av innlederne bemerket at jordvernet ufortjent har havnet i skyggen av klimahensyn og CO2-debatten.

Torsdag 28. februar arrangerte Norges Bondelag matjordkonferanen Truet Matjord i Oslo. 15 av nærmere 150 påmeldte deltakere var fra Vestfold og det var mange gode tanker om hvordan man kan ta bedre vare på matjorda.

 


– I samfunnsdebatten virker det slik som om alle andre hensyn er viktigere enn matjord. Men sannheten er at Norge både trenger og må øke matproduksjonen, konstaterer kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Hun var en av innlederne på matjordkonferansen.

 

Siden 2005 har folketallet økt med 450.000, noe som tilsvarer 8,5 prosent, mens matproduksjonen har stått nesten helt i ro siden 1990-tallet. Underskuddet på mat veies i dag opp med stadig økt import, sa bondelagsleder Nils Bjørke. Mange av de andre innlederne tok også tak i at den store befolkningsveksten, også globalt, gjør at vern av matjorda ikke først og fremst er en bonde- eller naturvernsak, men at det handler om samfunnssikkerhet!

Dagfinn Høybråten (KrF) benyttet sin siste dag som Stortingsrepresentant (starter nå som generalsekretær i Nordisk ministerråd) til å delta på matjordkonferansen. – En verdig avslutning og bevisst valg fra min side, understreket Høybråten, som gjentok budskapet fra jordvernkonferansen i Vestfold i fjor høst; Kommunene bør ikke være jordvernmyndighet og KrF foreslår endringer i både Grunnloven og jordloven for å styrke
vern av matjorda.

 

 

 Mange av vestfoldingene som deltok på konferansen var spente på hva Maria Svaland fra Snøhetta kom til å presentere. Snøhetta er i gang med en mulighetsstudie i Vestfold og det var flere interessante prinsipper hun pekte på. Ikke minst var hun tydelig på at vern av matjord er et faglig ansvar som landskapsarkitekter og planleggere nå må ta på alvor. Snøhetta har jordvern som en viktig del av sitt verdigrunnlag, men hun etterlyste
trøkk og forståelse fra resten av samfunnet for vern av matjord. Snøhetta ønsker tydelige grenser mot matjorda og fortetting i byer og tettsteder. Når fortettingen er “fullført” kan man ikke ese videre ut over matjorda, da må man lage nye tettsteder og knutepunkt! Hvordan dette kan løses i Horten holdt hun tett til brystet, men vi gleder oss til Snøhettas presentasjon på Bakkenteigen 10. april!

 

 

 

Elisabeth Elfving Christensen fra Fylkesmannen i Vestfold var glad for at det var mange unge landskapsarkitektstudenter tilstede. Det lover bra for framtidas vern av matjorda!

 

 

 

Arve Høiberg (AP) var en av politikerne som hadde prioritert å delta på matjordkonferansen.

 

 

 

Kvadratmeteren, som visualiserer at en fyrstikkeske (litt over 20 gram) såkorn gir nok kornavling på en kvadratmeter matjord til å lage et brød, var med til Oslo. Her holdes den av Hans Edvard Torp og Amund Kind fra Vestfold Bondelag.

 

Mer fra konferansen kan du lese hos Norges Bondelag