Vi må ta vare på de knappe jordarealene vi har


Publisert: 22.03.2013

18.07.07. – Jorda er avgjørende for matproduksjon, karbonbinding og vannkvalitet. Det tar 10.000 år å bygge opp et matjordlag på 10 cm. Det er all grunn til å ta vare på de knappe jordarealene vi har i Norge, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen i denne kronikken. Ministeren er bekymret over hvor raskt landskapet og landbruksarealet endrer seg, både ved byggeaktivitet og ved gjengroing. Han understreker at vi nå må bevege oss fra ord til handling hvis vi skal nå det nasjonale målet om en halvering av det årlige tapet av de mest verdifulle jordressursene innen 2010.  Les mer