Vil ha bedre tall for nedbygging av dyrket mark


Publisert: 22.03.2013

16.01.07. Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet vil ha bedre tall for nedbygging av dyrka jord.- Kommunene har et stort ansvar, både for å sikre reduksjon i omdisponering av dyrka jord og for å rapportere skikkelig om hva de faktisk gjør. Det er derfor ikke akseptabelt at nesten halvparten av kommunene har latt være å oppgi tall for omdisponert areal etter plan- og bygningloven, sier Ola T. Heggem Les mer