Vil ha vernebestemmelse for dyrka jord


Publisert: 22.03.2013

22.04.08. Jordvern: For å få et sterkere jordvern vil landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen:
– Innføre lovhjemmel for vern av jordressurser.
– Lage nye rikspolitiske retningslinjer for jordvern.
– Følge opp kommunenes praksis i omdisponerings- og delingssaker.
LMD