Årsmøte i Jordvern Vestfold utsatt til 30.september


Publisert: 05.03.2020

Jordvern Vestfold har berammet ny tid for årsmøtet – onsdag 30.september i Gymsalen på Gjennestad vgs 

Jordvern Vestfold viser til innkalling til årsmøte onsdag 25. mars kl 18.00 i møterom Nord på Gjennestad vgs. På grunn av situasjonen rundt koronaviruset ble årsmøte og faginnslag utsatt på ubestemt tid.

Nå har styret vedtatt at vi forsøker å gjennomføre årsmøte og faginnslag onsdag 30.september. Naturligvis under forutsetning av at gjeldende regler og anbefalinger rundt korona kan følges. Vi velger av den grunn å flytte årsmøtet til gymsalen på Gjennestad vgs hvor det er god plass.

For å spare portokostnader velger vi å legge ut årsmelding, regnskap, arbeidsplan, budsjett og valgkomiteens innstilling for nedlasting her (se egen boks nederst i saken). Ta kontakt hvis du ønsker disse dokumentene tilsendt.

Før vi begynner med de vanlige årsmøtesaker blir det fra kl 18.00-19.30:

 • Faginnslag – «Jordflytting? En ærlig erfaringsutveksling» 

Jordvern Vestfold har lenge uttrykt skepsis mot jordflytting som en quickfix som ikke funker. Samtidig er det f.eks ved InterCity nødvendig at vi tar vare på og flytter matjorda på en god og riktig måte. Vi ønsker å få de aller ferskeste erfaringene fra konkrete jordflyttingsprosjekt og har invitert gode innledere;

  • NIBIO er landets ekspertise på matjord og jordflytting.
   Siri Svendgård-Stokke forteller om deres erfaringer. Når lykkes man og når lykkes man ikke med å flytte matjorda?
  • Vestfold Fylkeskommune får alle arealplaner på høring. De har nylig revidert Veileder til matjordplan. Karl-Otto Mauland forteller hva som måtte justeres. Er vi nå sikre på at jordflyttingen blir ivaretatt i arealplanene?
  • Håkon Fæste har laget mange matjordplaner – hvordan går det når planene gjennomføres?

Til faginnslaget inviteres også en del andre aktører som lager matjordplaner i Vestfold. Vi tror på en ærlig diskusjon rundt tema!

 

 • Hvis det er tilrådelig satser vi på servering av kaffe/te og Gjennestads hjemmebakte fristelser.