Årsmøte i Jordvern Vestfold UTSETTES på ubestemt tid


Publisert: 05.03.2020

Jordvern Vestfold utsetter på ubestemt tid årsmøte 

Jordvern Vestfold viser til innkall til årsmøte onsdag 25. mars kl 18.00 i møterom Nord på Gjennestad vgs. På grunn av situasjonen rundt koronaviruset er vårt årsmøte og faginnslag utsatt på ubestemt tid. Det samme gjelder utdelingen av årets jordvernpris og faginnslag.

Vi kommer tilbake med mer info når ting har stabilisert seg og vi får satt ny dato for årsmøtet.

For å spare portokostnader velger vi å legge ut årsmelding, regnskap, arbeidsplan, budsjett og valgkomiteens innstilling for nedlasting her (se egen boks nederst i saken). Ta kontakt hvis du ønsker disse dokumentene tilsendt.

Før vi begynner med de vanlige årsmøtesaker blir det fra kl 18.00-19.30:

 • Faginnslag – «Jordflytting? En ærlig erfaringsutveksling» 

Jordvern Vestfold har lenge uttrykt skepsis mot jordflytting som en quickfix som ikke funker. Samtidig er det f.eks ved InterCity nødvendig at vi tar vare på og flytter matjorda på en god og riktig måte. Vi ønsker å få de aller ferskeste erfaringene fra konkrete jordflyttingsprosjekt og har invitert gode innledere;

  • NIBIO er landets ekspertise på matjord og jordflytting.
   Siri Svendgård-Stokke forteller om deres erfaringer. Når lykkes man og når lykkes man ikke med å flytte matjorda?
  • Vestfold Fylkeskommune får alle arealplaner på høring. De har nylig revidert Veileder til matjordplan. Karl-Otto Mauland forteller hva som måtte justeres. Er vi nå sikre på at jordflyttingen blir ivaretatt i arealplanene?
  • Håkon Fæste har laget mange matjordplaner – hvordan går det når planene gjennomføres?

Til faginnslaget inviteres også en del andre aktører som lager matjordplaner i Vestfold. Vi tror på en ærlig diskusjon rundt tema!

 • Utdeling av årets Jordvernpris i VestfoldJordvern Vestfold deler hvert år ut årets Jordvernpris i Vestfold til en person, en gruppe personer eller aktører som har gjort en stor innsats for å sikre matjorda i sitt nærmiljø, og/eller i den offentlige debatten om arealdisponering. Også i år har vi mottatt gode kandidater og en verdig vinner vil presenteres i årsmøtet. Møt opp og se hvem!I fjor vant Bevar Grønne Færder (tidl Nøtterøy) prisen.

 

 • Servering av kaffe/te og Gjennestads hjemmebakte fristelser.