Årets jordvernpris i Vestfold til ASKO Oslofjord


Publisert: 29.04.2020

Jordvern Vestfold deler hvert år ut Årets Jordvernpris til en person eller organisasjon som har vist stor innsats for å sikre matjorda i sitt nærmiljø og/eller i den offentlige debatten om arealdisponering.

ASKO i Sande bygges på fjell

ASKO OSLOFJORD AS tildeles Årets Jordvernpris 2020 for deres anlegg som er under oppføring i Sande og bevisste valg av tomt som ligger på fjellgrunn.

Juryens begrunnelse

  • Jordvernet må stadig vike for næringsarealer som legges i tilknytning til trafikkmaskiner på dyrka og dyrkbar jord. Det er flere av- og påkjøringer fra E18 i Sande og sørover i Vestfold. ASKO OSLOFJORD AS har valgt å legge sitt anlegg til en tomt som ikke tar matjord, men krever mye sprenging og utskiftning av løsmasser.
  • ASKO sitt tomtevalg er forbilledlig i forhold til vern av matjorda og framtidige plasseringer av næringsareal.
  • Tomtevalget er også gjort ut fra en bevisst holdning om at ASKO ikke ønsker å legge sine anlegg på matjord. Og slike holdninger vil vi i Jordvern Vestfold gjerne heie på!

ASKO mottok prisen under en samling på anlegget i Sande i dag.

Jordvern Vestfold pleier å dele ut en matkurv til vinneren. Å dele ut en matkurv til ASKO føltes derimot litt rart, så i år delte vi i stedet ut et morelltre som kan plantes utenfor anlegget. På bildet over ser vi Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold, dele ut diplom og morelltre til Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO og Knut-Anders Kran, direktør ASKO OSLOFJORD AS. Forhåpentligvis vil det gi deilige moreller til de ansatte i mange år framover!

– Dette er et sprang med tanke på hvem vi gir jordvernprisen til. Vi har tidligere gjerne gitt til folk som har drevet motstand mot prosjekter og utbyggingsplaner, men dette er det motsatte. Nå trekker vi fram en viktig aktør i norsk næringsliv som mener noe om dette og tar konsekvensene av det! poengterte Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold.

ASKO sitt tomtevalg er forbilledlig i forhold til vern av matjorda og framtidige plasseringer av næringsareal
Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold under dagens prisutdeling

– Vi er veldig fornøyde med den lokaliseringen vi har funnet i Sande og at ikke noe dyrket mark har gått til spille ved vår etablering her, sa styreleder i ASKO, Torbjørn Johannson i sin takketale.

Johannson understreket at ASKOs bærekraftsplattform innebærer blant annet å ikke bygge på dyrket mark. ASKO ønsker vern om norsk matproduksjon. Han trakk videre fram noe vi også håper – at dette kan ha en symboleffekt; – Matproduksjon, mat og dyrket mark er en knapphetsfaktor og vi merker det i disse dager. Det er litt for mange som snakker pent om sånne ting, men når det kommer til stykket så betyr det ikke så mye likevel. Jeg tror det kan gi en signaleffekt til næringsliv og politikere for øvrig.

ASKOs anlegg i Sande, som skal stå ferdig i 2021, har også flere andre miljømål. Blant annet tas det sikte på å nå den høyeste miljøsertifiseringen innenfor Breeam Nor, Outstanding, noe som vil være unikt på verdensbasis for denne type bygg. Solceller på taket, sedumplanter på andre deler av taket, varmegjenvinning, miljøvennlig materialvalg og lavkarbonbetong. Lavest mulig CO2-fotavtrykk har vært et gjennomgående mål for tomtevalg og bygg, og for driften som skal iverksettes i 2021.

Vi er veldig fornøyde med den lokaliseringen vi har funnet i Sande og at ikke noe dyrket mark har gått til spille ved vår etablering her.
Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO, i sin takketale
Årets Jordvernpris-vinnere f.v. styreleder Thorbjørn Johannson og direktør Knut-Andreas Kran, med Hans Huseby, leder og Arne Nøkland, nestleder i Jordvern Vestfold. Nøkland skal forresten ta seg av morelltreet inntil det er satt av egnet sted til å plante det ut ved anlegget.
Årets Jordvernpris-vinnere f.v. styreleder Thorbjørn Johannson og direktør Knut-Andreas Kran, med Hans Huseby, leder og Arne Nøkland, nestleder i Jordvern Vestfold. Nøkland skal forresten ta seg av morelltreet inntil det er satt av egnet sted til å plante det ut ved anlegget.

Les NorgesGruppens pressemelding her

Les A-pressens dekning fra utdelingen i Sande Avis (krever innlogging)

Les Nationens dekning fra utdelingen av Årets Jordvernpris 

For mer informasjon kontakt:

  • Knut-Andreas Kran, direktør ASKO OSLOFJORD AS, 962 37 272
  • Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO, 901 57 697
  • Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold, 913 26 520