Åpent møte i Jordvernforeningen mandag 16. april


Publisert: 22.03.2013

30.03.12. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent møte i amfiet på Gjennestad vgs i Stokke mandag 16. april kl. 18.30. Skal vi jobbe videre for lovfestet vern av matjord eller er det viktigere å fokusere på å vinne hjerter for jordvern? Stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide (KrF) er utfordret til å svare på dette. I tillegg kommer fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall (KrF) og skal fortelle om hvordan fylkeskommunen føler at kommuner og andre aktører fokuserer på jordvern i Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk. Mina Mjærum Johansen kommer for å orientere om Norges Bondelags nye jordvernstrategi. Last ned invitasjonen her

Invitasjon Åpent møte