Grådige matjordslukere


Publisert: 22.03.2013

19.03.08. Jordvernforeningen mener at matjord skal brukes til å produsere mat på. Nedbygd jord i Vestfold kan i svært liten grad erstattes av nydyrking, men betyr økt import, mindre verdiskaping og lavere selvforsyningsgrad for kommende generasjoner. Jordvern handler også om hindring av kjemisk og biologisk forurensing, som for eksempel genmodifiserte organismer (GMO). Matjord er sammen med ren luft og ferskvann menneskets viktigste ressurs sier leder i Jordvernforeningen, Olav Nordheim, til TB