Hvor sårbare er vi som nasjon?


Publisert: 22.03.2013

Vi importerer stadig mer mat fra land som ligger an til å bli hardt rammet av klimaendringene. For å finne ut om Norge er forberedt på tøffere tider arrangerte Norsk Landbrukssamvirke og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) torsdag 18. september konferanse om norsk matproduksjon og matforsyning.