“Landbrukets kulturlandskap i endring”- åpent møte Statens Park, Tønsberg, 4. april


Publisert: 27.03.2006

27.03.06. Oskar Puschmann fra Nijos er kjent for sine bildeserier fra Norges kulturlandskap. Tirsdag 4. april kl. 19.00 kommer Puschmann til Gullkrona, Statens Park, i Tønsberg for å holde foredrag og vise bilder. Tema for foredraget er endringer i kulturlandskapet som følge av nedbygging, gjengroing, endret driftsmønster m.m. Endringene medfører tap av dyrka jord – en ikke fornybar ressurs, og har konsekvenser for biologi, kultur, opplevelse og helse. 
Møtet er åpent for alle interesserte og arrangeres i samarbeid mellom Jordvernforeningen i Vestfold og Kulturlandskapsgruppa. Etter det åpne møtet er det årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold.