Ny strategi for å bevare jorda i Oslo og Akershus


Publisert: 22.03.2013

20.08.04. Årlig omdisponeres betydelige landbruksarealer i Oslo og Akershus. Nye strategier i landbruket skal motvirke nedbygging av dyrka jord i fylket. Les mer