Tall for omdisponering av dyrket mark i Vestfold


Publisert: 22.03.2013

07.06.07. Fylkesmannen i Vestfold har laget en oversikt over avgangen av dyrket mark i de ulike kommuner over flere år. Denne statistikken er fullstendig til og med 2005, og vi venter på siste tall for 2006.

Jordavgang.pdf