Vellykket årsmøte i jordvernalliansen


Publisert: 04.11.2016

Jordvernalliansen i Hedmark holdt årsmøte mandag 31. oktober. Det ble et godt møte preget av givende idemyldring og diskusjoner.


Jordvernalliansen aarsmoete

Sigrid Holmen, Lars Mæhlum, Arne Østlund, Jorunn Skjeggestad, Kari Kobberød Brustad og Esten Segbø Løvaas lytter til Lars Opsal jrs gjennomgang av Jordvernalliansens aktiviteter gjennom året.

 

Til stede på årsmøtet var: Lars Mæhlum (Naturvernforbundet i Hedmark), Esten Segbø Løvaas (Hedmark Natur og Ungdom), Lars Opsal jr (Hedmark Bondelag), Kari Kobberød Brustad og Jorunn Skjeggestad (WILPF Norge/Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet/IKFF), Arne Østlund (Hedmark Bygdeungdomslag), Sigrid Holmen (Hedmark Bygdekvinnelag) og Guro Breck (sekretær/Hedmark Bondelag).

 

På årsmøtet ble Lars Mæhlum fra Naturvernforbundet gjenvalgt som medlem av arbeidsutvalget (for to år), og Arne Østlund fra Bygdeungdomslaget ble gjenvalgt som vara (for ett år).

 

Dette innebærer at arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Hedmark blir det samme i det kommende arbeidsåret, som det har vært i det foregående:

Lars Opsal jr (Hedmark Bondelag, var ikke på valg), Esten Segbø Løvaas (Hedmark Natur og Ungdom, var ikke på valg) og Lars Mæhlum (Naturvernforbundet i Hedmark). Vara: Arne Østlund (Hedmark Bygdeungdomslag).

Se kontaktinfo for arbeidsutvalget her.

 

Årsmøtet var preget av god dialog og solide innspill.

Talsperson Lars Opsal jr gikk gjennom alliansens arbeid gjennom året i form av en powerpointpresentasjon. Arbeidsutvalget høstet ros for å ha jobbet godt og effektivt gjennom året, med en rekke saker, uttalelser, møter, mediesaker og leserinnlegg.

 

Plan for det kommende arbeidsåret ble vedtatt, med følgende hovedpunkter:

  • Jernbaneutbygging, dobbeltspor Sørli-Brumunddal.
  • E6, utbygging av firefeltsveg fra Kolomoen til Mjøsbrua.
  • Utbygging av E16 gjennom bl a Sør-Odal kommune.
  • Arbeid overfor kommunene i Hedmark vedr arealpolitikk.
  • Følge opp regionale planer på fylkesnivå (f eks SMAT)
  • Fortsette nasjonalt engasjement i samarbeid med øvrige jordvernforeninger / jordvernallianser i Norge.
  • Fortsatt være aktive og synlige i media og i samfunnsdebatten.