Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Hedmark

Gledelige nyheter på årsmøtet: Fylkeskommunen strammer jordvern-grepet

På årsmøtet i Jordvernalliansen i Hedmark 31.10.17 kunngjorde fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen at Hedmark fylkeskommune vil gå høyere på banen i jordvernsaker enn hva som hittil har...

LO går inn i arbeidsutvalget i Jordvernalliansen

Lars Opsal jr (Hedmark Bondelag) og Lars Mæhlum (Naturvernforbundet) fortsetter i arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Hedmark. Etter årsmøtet 31.10.17 er Odd Erik Kokkin fra LO i Hedmark ny person inn....

Til kamp for matjorda på Vien

Store matjordarealer står på spill når Hamars politikere skal vedta ny kommuneplan. Vien gård må bestå til jordbruksdrift, og Jordvernalliansen i Hedmark har allerede vært i...

Ros til kommune og fylkesmann om tilbakeføring av gammel jernbane

Jordvernalliansen i Hedmark roser Stange kommune og Fylkesmannen i Hedmark for å kreve at etterbruk av gammel jernbane skal avklares før reguleringsplaner for traseen kan godkjennes.  ...

Vellykket årsmøte i jordvernalliansen

Jordvernalliansen i Hedmark holdt årsmøte mandag 31. oktober. Det ble et godt møte preget av givende idemyldring og diskusjoner. ...

Leverte tydelige høringsuttalelser i dobbeltsporssaken

Jordvernalliansen i Hedmark har levert tre høringsuttalelser til Jernbaneverket i forbindelse med planlegging av dobbeltspors jernbane gjennom Stange, Hamar og Ringsaker. Les de tre høringsuttalelsene her. ...

Togtrasé øst? Helt på jordet!

Jordvernalliansen i Hedmark inviterte Hamar-ordfører Einar Busterud ut på jordet på Børstad, og sendte med han et tydelig budskap tilbake: Si nei til østlig alternativ for...

Gammel bane skal bli jordbruksareal

Når gammel jernbane tas ut av bruk, skal Jernbaneverket som hovedregel reetablere banearealet til jordbruksformål der det er relevant. Det slår samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fast. I Stange kommune, Bondelaget og...

Jordvernallianse dannes i Hedmark

Vi har gjennomført et vellykket oppstartsmøte for å danne en jordvernallianse i Hedmark! skriver Hedmark Bondelag på sin hjemmeside. Elleve organisasjoner innen blant annet naturvern, matforedling,...

Stiftelse av Jordvernalliansen i Hedmark

Jordvernalliansen i Hedmark ble stiftet 4. februar 2016 av 12 ulike organisasjoner. Alliansen ble stiftet for å forene...