Årets miljøpris til Jordvern Vestfold


Publisert: 08.06.2015

Jordvern Vestfold er tildelt Vestfold Venstres Miljøpris 2015. Overrekkelsen fant sted på FNs Miljødag 5. juni under et arrangement på Cafe Gul i Horten. De fremmøtte fikk også høre spennende og interessante foredrag om miljø og jordvern.


Kåre Pettersen  tildeler prisen til Sigbjørn og Amund

Fredag kveld, under markeringen av Verdens Miljødag ble det klart at Jordvern Vestfold vant årets miljøpris. Det er 18. året på rad at prisen deles ut. På bildet over ser vi Amund Kind (t.v) og Sigbjørn Fjærvoll (t.h) mottar prisen fra Kåre Pettersen, fylkesleder i Vestfold Venstre. 

 

– Vi hadde mange gode kandidater, men landet likevel ganske raskt på hvem som fortjente årets pris, sa Kåre Pettersen i Vestfold Venstre. Han syntes også det passet ekstra godt, siden FN har utpekt 2015 til det internasjonale året for matjord.

 

Kåre Pettersen hadde mye godt å si om Jordvern Vestfold.

-Jordvern Vestfold er ei vaktbikkje, som jobber utrettelig med å bevare matjorda vår, på den måten at det ikke gjøres om på bruken av den til andre formål. Det er viktig for framtidas matproduksjon i en verden der vi blir stadig flere mennesker.

 

I begrunnelsen heter det bl.a. at foreningen får prisen for sin fokuserte innsats i arbeidet med å framheve jordvernets betydning for Vestfoldsamfunnet. Videre heter det i begrunnelsen at Jordvern Vestfold påpeker at vernet av matjord bør være et overordnet kriterium i all framtidig arealforvaltning samt at matjord er nødvendig på grunn av egen matsikkerhet og fordi vi har et etisk ansvar.

 

Nestleder Sigbjørn Fjærvoll poengterte i sin takketale at prisen gir inspirasjon til videre jobbing for matjorda. Han takket også Venstre for partiets klare standpunkt i jordvern, samt jobben som legges ned i Knutepunkt Horten Vest som er godt forankret i hensynet til matjorda. 

 

Les mer om utdelingen av årets miljøpris hos Vestfold Venstre

 

Diplom m begrunnelse