Forventer en strammere jordvernstrategi


Publisert: 31.01.2018

Næringskomiteen på Stortinget vedtok tirsdag å be regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Jordvernforeninger og- allianser forventer et skjerpet jordvern og en konkretisering om hvordan mindre jord skal omdisponeres.


– Det er bra at næringskomiteen aktualiserer jordvernstrategien. Den ble vedtatt for to år siden, men siden har det ikke skjedd særlig mye, sier Sigbjørn Fjærvoll, leder i Jordvern Vestfold.

 

I desember 2015 ble jordvernstrategien vedtatt av en enstemmig næringskomite. Den sier at innen 2020 skal antall dekar matjord som omdisponeres hvert år reduseres fra 6000 til 4000 dekar. Siden den tid har det dessverre ikke skjedd så mye, og landets jordvernforeninger og allianser er av de som har etterlyst en plan fra regjeringa for hvordan dette målet skal nås, og jordvernet skjerpes. Senest da vi markerte 2 årsdagen
for jordvernstrategien foran Stortinget i desember.

 

Opprop v Sigbjørn

Her overleverer Sigbjørn Fjævoll et opprop til Geir Pollestad, leder i næringskomitéen i desember 2017.

 

Næringskomiteens vedtak på tirsdag sier lite om hva som skal ligge i en oppdatert jordvernstrategi. – Her må regjeringen bruke tiden godt til å konkretisere jordvernstrategien, og komme tilbake med hvordan vi kan sikre at det dyrkes mat på den dyrka marka også i framtida, og at den ikke ligger under asfalt, mener Fjærvoll.

 

For å nå målet om mindre omdisponering av matjord, er det avgjørende at jordvernet veies tungt mot andre hensyn på kommunalt nivå. – Det skal ikke være mulig å fatte vedtak om omdisponering av jord uten først å ha tatt hensyn til jordvernet, slår Fjærvoll fast.

 

Her er link til hele debatten som fulgte i forkant av innstillingen