Jordvenner møtte Stortinget


Publisert: 23.11.2017

Til sammen 20 organisasjoner og regionale jordvernforeninger og -allianser fra hele landet overleverte i dag et felles krav om sterkere vern av matjorda til lederen av Stortingets næringskomite, Geir Pollestad (Sp).  


Jordvernforeningene foran Stortinget

I høst er det to år siden Stortinget vedtok Nasjonal jordvernstrategi. Siden den gang har lite skjedd og Stortingets målsetting om å begrense nedbyggingen av norsk matjord til 4000 dekar i året innen 2020 ligger ikke an til å nås. I 2016 ble det bygget ned om lag 6000 dekar matjord. Nå krever en bred allianse av organisasjoner og jordvernforeninger et sterkere juridisk vern av matjorda og bedre oppfølging av jordvernstrategien som alle partier på
Stortinget stod bak i 2015.

 

Opprop v Sigbjørn

20 organisasjoner og jordvernforeninger/-allianser hadde møtt opp for å overlevere kravet om sterkere vern av matjorda til leder av Stortingets næringskomite, Geir Pollestad (Sp). Det var Sigbjørn Fjærvoll, leder i Jordvern Vestfold, som overrakte oppropet på vegne av de fremmøtte.

 

-Stortinget må ta sterkere grep om skjebnen til norsk matjord! Regjeringens oppfølging av jordvernstrategien har ikke ført til mindre nedbygd matjord og hver enkelt kommune kan ikke bære ansvaret for vår felles matproduksjon alene, sa Sigbjørn Fjærvoll, lederen for Jordvern Vestfold på vegne av de fremmøtte.

 

Oppropet er overlevert

I høst har både Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne fremmet egne representantforslag i Stortinget med flere tiltak for å gi matjorda et sterkere vern mot nedbygging. Forslagene skal behandles i Næringskomiteen innen utgangen av januar 2018.

 

Overleverte matjordkart 

Tidligere i høst ba Norges Bondelag om hjelp til å kartlegge trua matjord i Norge på sosiale medier. Over 200 matjordsaker fra hele landet har så langt blitt meldt inn og under dagens markering overleverte Frøydis Haugen matjordkartet til Pollestad.

 

Frøydis NB gir kartet til Pollestad

-Dette kartet gir ingen uttømmende oversikt over jordvernsaker i Norge, men viser det enorme engasjementet for matjorda vår og bekymringen for at den skal gå tapt, sa Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag under markeringen.

 

Sigbjørn Fjærvoll og Une Aina Bastholm (mdg)

På tross av ufyselig vær tok flere av politikerne seg tid til å slå av en prat etterpå. Her diskuterer Sigbjørn Fjærvoll og Une Aina Bastholm (MDG) sistnevntes representantsforslag som skal behandles av næringskomiteen senere i høst.

 

Følgende organisasjoner og jordvernaksjoner sto bak markeringen: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag, Norges Naturvernforbund, Naturviterne, Sabima, Spire, Norges Bygdekvinnelag, FNF Hordaland, og jordvernforeninger og -allianser i Vestfold, Møre og Romsdal, Buskerud, Trøndelag, Hedmark, Bømlo, Telemark, Nordland, Oslo og Akershus.