Konkurranse – spill inn gode jordverneksempler!


Publisert: 10.11.2015

I forbindelse med markeringen av verdens jorddag og FNs jordår 2015 i Oslo 4. desember, ønsker jordvernforeningene å bruke kraften i de gode og positive eksemplene.  Vi ønsker innspill fra hele landet som viser at det nytter å kjempe for matjorda og hvordan det kan gjøres! Har du et godt jordverneksempel å dele? Frist 2. desember. 


Kraften i de gode eksemplene!

konkurranse for å vise fram at jordvern er mulig, og hvordan det kan gjøres  

 

I forbindelse med markeringen av verdens jorddag og FNs jordår 2015 i Oslo 4. desember, ønsker landets regionale jordvernforeninger å bruke kraften i de gode og positive eksemplene.  Når det er snakk om jordvern, er det jo ofte det negative som får oppmerksomhet.  Dette ønsker vi å gjøre noe med – men vi trenger din hjelp.

Har du et godt jordverneksempel å dele?

 

Hva ønsker vi oss? 

Med et godt eksempel mener vi for eksempel at:

  • Opprinnelig plan for utbyggingen forutsatte bruk av jordbruksareal, men den ble endret
  • Et planlagt anlegg eller bygg ble flyttet bort fra jordbruksarealet og over på annet areal
  • Utbygging ble skrinlagt fordi det ville bety tap av jordbruksareal
  • Planleggingsprosesser som bevisst legger til grunn minimalt tap av jordbruksareal  

Det finnes sikkert mange andre situasjoner også. Disse eksemplene er kun ment å hjelpe tankene.

 

Hvem kan delta? 

Alle kan sende inn eksempler, enkeltpersoner, organisasjoner, kommuner, etater –

alle gode eksempler er velkomne!

 

Hva trengs? 

Enkel dokumentasjon: En historie, et bilde og en henvisning til et sted på kartet er nødvendig som vurderingsgrunnlag. Her ser vi for oss mye heder og ære – og kanskje en liten premie til vinneren!

 

Send inn ditt gode eksempel innen 2. desember 2015 som e-post til:

 

Hege Ulfeng, hege.ulfeng@nibio.no ,

eller om du har spørsmål, kan Hege også kontaktes på: 47404720 

 

Vi ser fram til å høre om de gode eksemplene fra dere! 

  Dette jordet er opptatt - Her dyrkes mat!