Nå er det opp til Stortinget


Publisert: 20.11.2018

Denne høsten skal Stortinget vedta en oppdatert nasjonal jordvernstrategi. I dag var Bondelaget, Natur og Ungdom, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, jordvernforeninger og berørte grunneiere fra hele landet samlet utenfor Stortinget for å kreve bedre vern av matjorda.


Frøydis Haugen, 1.nestleder i NB ønsket velkommen og holdt appell til næringskomiteen

– Det er godt å se at vi er mange som vil gi matjorda vår en stemme. Norsk matjord er trua, nå er det på tide å gi den sterkere vern, sa Frøydis Haugen, 2. nestleder i Norges Bondelag til de frammøtte.  Hun redegjorde for Bondelagets viktigste innspill til jordvernstrategien, som blant annet omhandler krav om en strengere jordlov og åpenhet om opsjonsavtaler om nedbygging av matjord.

 

Flere representanter fra Stortingets næringskomite deltok på markeringen og fikk høre flere grunneiere fortelle hvordan planer om boliger, vei og bane vil beslaglegge matjorda deres.

Medlemmene i næringskomiteen fikk utdelt trua matjord fra Ås og 3 andre steder i landet

Johan Bjørneby fra Ås (bildet over) fortalte de frammøtte om sin kamp for å ta vare på Dysterjordet, et av de beste kornområdene i Norge.

 

Geir Pollestad (SP og leder for næringskomiteen) takket for engasjement og fremmøte

– Takk til dere som har møtt opp. Det er en viktig påminnelse for oss alle om at vern av matjorda er viktig både for vår nasjonale beredskap, men også for å skape arbeidsplasser, sa Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen. Han lovte at komiteen ville ta med seg innspillene i den videre behandlingen av jordvernstrategien.

 

Fra Jordvernforeningene stilte blant andre Olaf Gjedrem (Rogaland), Eli Singstad (Trøndelag) og Amund Kind (Vestfold) som her snakker med Geir Pollestad (SP) og Terje Lien Aasland (AP)
Etterpå ble det litt tid for matjordvenner til å prate med Stortingspolitikerne. Her er Olaf Gjedrem, leder i Jordvernforeningen i Rogaland, Eli Singstad, leder i Jordvernalliansen i Trøndelag og Amund Kind, Jordvern Vestfold i gode diskusjoner med Terje Lien Aasland (AP) og Geir Pollestad (SP, leder i næringskomiteen).
 
Gunhild Grindheim fra Jordvern Bømlo stilte også. Her i prat med Nils Bjørke (SP) og Harald Velsand fra Norges Bondelag.
Gunhild Grindheim hadde tatt turen helt fra Bømlo og slo av en prat med Nils Bjørke (SP) og Harald Velsand fra Norges Bondelag.
 
Geir Pollestad fikk også med seg en felles uttalelse fra jordvernforeningene
Lederen i næringskomitéen, Geir Pollestad, fikk også med seg en felles uttalelse fra jordvernforeningene. Øyvind Kjølberg, leder i Jordvern Oslo og Akershus stod for overrekkelsen sammen med Olaf Gjedrem. Det kan virke som at Ingunn Foss (H) gleder seg til å lese uttalelsen fra jordvernforeningene som kan lastes ned under
Brev til næringskomiteen ved Geir Pollestad om regjeringens oppdaterte jordvernstrategi
 
Les mer hos Norges Bondelag om dagens jordvernmarkering foran Stortinget https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/krever-sterkere-vern-av-matjorda-article100688-3805.html
 
Takk til Guro Bjørnstad, Norges Bondelag for bilder!