Nasjonal jordvernpris til Vestfold


Publisert: 13.10.2017

Vestfold Fylkeskommune er tildelt Nasjonal jordvernpris for sitt arbeid med vern av matjordareal i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Nasjonal jordvernpris er et tiltak i Regjeringens nasjonale jordvernstrategi. Vestfold fikk prisen på bakgrunn av sitt tydelige mål om vern av matjordareal i fylkeskommunens Regionale plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Les mer hos
Vestfold Fylkeskommune